Namen te politike je seznaniti obiskovalce spletne strani o varovanju njihove zasebnosti v Pogla d.o.o.
Prepričani smo, da želite kot uporabnik spletnih strani Pogla d.o.o., vedeti, kako  vašo zasebnost varujemo:

  •  z zagotavljanjem anonimnega obiskovanja naše spletne strani. Po spletni strani Pogla d.o.o., se lahko premikate anonimno. Za izboljšanje svoje prisotnosti na spletu obdelujemo samo statistične podatke in ne podatkov, ki bi jih lahko povezali z vami, če nam za to niste dali privolitve;
  • v primeru zbiranja, obdelovanja ali uporabe vaših osebnih podatkov na spletni strani, to objavimo na spletni strani. Brez vašega izrecnega soglasja ne bomo samodejno zbirali, obdelovali ali uporabljali osebnih podatkov, povezanih z vašim obiskom spletne strani, razen podatkov, ki jih navajamo v tej politiki;
  • z varnostnimi ukrepi, ki ustrezajo najnovejšemu stanju tehnike.

Odločitev o tem, katere informacije o obisku nam želite zaupati, v celoti prepuščamo vam.