Za pridružitev partnerskemu (affiliate) programu se je potrebno strinjati s pogoji uporabe partnerskega programa podjetja Pogla d.o.o. Z registracijo v partnerski program se smatra, da ste te pogoje razumeli in sprejeli.

 • Visoka 30 % provizija. To pomeni, da če nekdo, ki je prišel in kupil iz tvoje povezave za 100 €,boš dobil od tega 30 % provizije, torej 30 €.
 • Izplačila enkrat mesečno – da bi dobili izplačilo, mora biti mesečni affiliate zaslužek večji od 30 €. V nasprotnem primeru se znesek prenese v naslednji mesec.
 • Spletni brskalnik hrani informacijo 30 dni. To pomeni, da prejmeš plačilo tudi v primeru, ko bo stranka proizvode naročila po več tednih od takrat, ko je prvič dostopala do strani neposredno s tvoje partnerske povezave.

1. Kdo se nam lahko pridruži?

V naš partnerski program se lahko pridružijo vse pravne in polnoletne fizične osebe, ki bodo pri registraciji navedle pravilne podatke. V primeru, da pravna ali fizična oseba navede nepopolne ali napačne podatke, si pridržujemo pravico do blokade partnerskega računa in zaslužka. Prav tako si zadržujemo pravico, da po lastni presoji zavrnemo sodelovanje s komerkoli. Partnerji ne smejo odpreti več kot en (1) račun. Uporabniški račun ni prenosljiv na 3. osebo.

2. Partnerji se zavezujejo, da:

 1. Promocijski material in vsa vsebina na strani ne bo kršila avtorskih ali licenčnih pravic.
 2. Bodo poskrbeli za pravilno delovanje vseh partnerskih povezav. Pogla d.o.o. ni dolžna preverjati pravilno delovanje povezav in obveščati partnerjev o nedelujočih povezavah. Prav tako ni odgovorna za morebitne izgubljene provizije zaradi nepravilnega delovanja povezav.
 3. Da bodo vse objave in promocijski material objavljen v skladu s pravilnikom partnerskega programa Pogla. Upravitelj partnerskega programa lahko po lastni presoji obvesti partnerja o kršitvi in zahteva odpravo kršitev. Ob večkratni kršitvi se lahko račun partnerja tudi zablokira.
 4. Da bodo objavljali partnerske povezave le na straneh v njihovi lasti in straneh za katere imajo dovoljenje za upravljanje.
 5. Da bodo priporočali oz. delili povezave 3. osebam (provizija od vaših lastnih nakupov se ne upošteva).

3. Partnerji se zavezujejo, da ne bodo:

 1. Objavljali partnerskih povezav in ostalega promocijskega materiala na straneh z nezakonito, rasistično, sovražno in ostalo vsebino, ki bi lahko škodila ugledu spletne strani najkartica.si. Upravljavec partnerskega programa si pridržuje pravico za prepoved objavljanje partnerskih povezav na straneh po lastni presoji.
 2. Partner se zavezuje, da ne bo v nobeni obliki zavajal obiskovalce o njegovi povezavi s spletno stranjo najkartica.si in se izdajal za uradnega zastopnika.
 3. Da ne bodo navajali neresnične in nepreverjene trditve o produktih, ki jih prodaja spletna stran najkartica.si.
 4. Promovirali produkte preko elektronske pošte (mailing liste) osebam, od katerih niso dobili dovoljenja za pošiljanje komercialnih sporočil. V primeru pošiljanja nezaželene elektronske pošte, se partnerju nemudoma zablokira račun.

4. Izplačila

Izplačila se izvedejo po zahtevi za nakazilo oz. dvigom provizije, vendar le v primeru da je partner dosegel višino minimalnega izplačila (30 €). Zasluženega denarja ne izgubite, ampak se ohrani, četudi v enem mesecu ne zaslužite 30 €. 
Znesek dogovorjene provizije se obračuna od vrednosti naročenega izdelka (brez DDV) in ne velja za poštnino. Do provizije ste upravičeni samo pri uspešno zaključenih prodajah. Provizija od vaših lastnih nakupov se ne upošteva. 

Če imate s.p. ali podjetje, vam bomo plačali po izstavljenem računu.

Če ste fizična oseba se lahko ustvarjen zaslužek izplača na dva načina:

 • Prvi način je, da sklenemo pogodbo. V tem primeru je provizija bruto znesek vašega zaslužka. Torej od zaslužka boste morali odšteti še davek. 
 • Drugi način je, da vam zasluženo provizijo nakažemo preko študentskega servisa. V tem primeru zaslužena provizija predstavlja bruto-bruto znesek nakazila preko študentske napotnice.  

Znesek vam bomo nakazali na vaš TRR, po prejemu zahtevka za izplačilo in poslani podlagi za izplačilo (račun). 

5. Prekinitev sodelovanja

V primeru, da partner krši pravila uporabe, se lahko sodelovanje s partnerskim programom nemudoma prekine. Če lastnik ali upravitelj partnerskega programa presodi, da sodelovanje s partnerjem kakorkoli škodi spletni strani si pridržuje pravico do prekinitve sodelovanja.
Partner lahko prekine sodelovanje tudi sam. O tem lahko obvesti upravitelja partnerskega programa preko elektronske pošte [email protected]. Zaprtje računa bo opravljeno najpozneje v 5 delavnih dneh.
V primeru prekinitve sodelovanja, bo podjetje Pogla d.o.o. poravnalo svoje obveznosti do partnerja najkasneje v šestdesetih (60) dneh po prekinitvi sodelovanja. Podjetje Pogla d.o.o. v nobenem primeru ni dolžno poravnati zneskov nižjih od 30 €.

6. Splošno

Vsi sodelujoči se strinjajo, da podjetje Pogla d.o.o. ne odgovarja za nobene propadle investicije ali projekte partnerjev, ki so jih izvedeli v okviru sodelovanja v partnerskem programu najkartica.si. Pridržujemo si pravico, da kadarkoli spremenimo splošne pogoje poslovanja, ki bodo vedno v vpogled na naših straneh.

7. Pravni spori

Vsi sodelujoči v partnerskem programu se strinjajo, da se bodo vsi morebiti spori reševali na miren in sporazumen način. V primeru, da rešitev spora na tak način ni možna, je za reševanje le-tega pristojno okrožno sodišče v Ljubljani.